Oct 15, 2012

Analisis Soalan 1 & 2 kertas Bahasa Arab PMR 2010 & 2011

Analisa soalan 1 & 2 kertas Bahasa Arab PMR tahun 2010 & 2011.

Penelitian telah dibuat, dan didapati ada beberapa bab / topik Nahu / Soraf belum keluar dalam kertas tahun lepas 2010 & 2011. Topik tersebut adalah:

1- عطف
2- مفعول به
3- الصفة والموصوف
4- الجزم والمجزوم
5- كان وأخواتها
6- إن وأخواتها
7- حرف النفي
8- العدد والمعدود


0 comments:

Post a Comment