Jul 17, 2012

Lawatan SPI ke SMKA Tun Ahmad Zaidi

Lawatan SPI ke SMKA Tun Ahmad Zaidi.
Tarikh: 17/7/2012
Hari: Selasa
Masa: 8 pagi
Tempat: Bilik Wawasan, SMKA TUNAZ
Kehadiran: Guru-guru SMKA TUNAZ & pegawai-pegawai SPI

0 comments:

Post a Comment