Apr 27, 2012

Nota Lengkap Maf’ulun Bih untuk PMR / Tingkatan 3

Muat turun nota lengkap dalam format PDF dalam bab Maf’ulun Bih (Objek), bagi tingkatan 3 / PMR  2012.

تحميل المفكرة الكاملة على شكل بي.دي.إيف. في باب المفعول به للسنة الثالثة عامةً وللتقييم الثانوي المتوسط 2012 خاصةً.

Fail Nota Maf’ulun Bih
Format PDF
Saiz 312 kb
Deskripsi Nota lengkap dan padat
Target Tingkatan 1, 2,3 / PMR
Muat Turun Maf’ulun Bih

0 comments:

Post a Comment