Feb 18, 2012

Ujian Progressif 1, Tingkatan 3 - الاختبار التقدمي للسنة الثالثة

Ujian progresif Bahasa Arab 1 untuk tingkatan 3, tahun 2012 akan bermula tidak lama lagi.
Bentuk soalan adalah seperti berikut:Format soalan adalah seperti berikut:

- Mengandungi 5 soalan utama
- Tajuk bab 1 - 2 sahaja
- Markah penuh 50

Soalan 1: (Pilihan jawapan berkaitan Tatabahasa & perbendaharaan kata - 10 soalan)
* Klu:
Kata tanya: من - كم - أين - ماذا....,
Fa'il (pelaku) - - جلس المعلم-  قرأ محمد
Jumlah fi'liyyah, فهم الطالب - علم المدير
Isim isyarah, .هذا - هاتان - هؤلاء
Isim mausul, الذي - التي - الذين .....
Dhamir hujung, ــه - ــها - ــك - هم - ــي ......
Fi'il amr, اخرج - اقعد - اجتهدوا ......
Haraf jar, من - إلى - في - على ....
Jumlah ismiyyah, الوزير يدخل المدينة - الطالب يقرأ القرآن
Dhamir hadapan هو - هما - هم  .....

Soalan 2: (kata seerti & berlawan - 4 soalan)
* Klu:
2 Muradif, 2 Mudhaaddat, rujuk tajuk 1 - 2

Soalan 3: (Tukar dhamir & fi'il mengikut kesesuaian - 5 soalan)
*Klu:
Mesti menguasai tasrif fi'il MADH, MUDHARI', AMR

Soalan 4: (Terjemahan ungkapan ke dalam Bahasa Arab - 5 Soalan)
*Klu:
Beberapa ungkapan diambil dari perbualan asas harian di sekolah & yang sudah dipelajari pada tingkatan 1 & 2

Soalan 5: (Buat ayat berdasarkan gambar - 2 soalan)
*Klu:
  rujuk gambar-gambar dalam tajuk 1 - 2

أدعو الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا وأن تنالوا النجاح إن شاء