Feb 29, 2012

Ujian progresif 1, Tingkatan 4, 2012 (UPDATE)

Kepada para pelajar, tekankan pembacaan pada muka surat berikut:

14, 15, 31, 36, 45, 60, 88

 

Tapi ingat, study semua tajuk kerana ada beberapa soalan yang bukan dari muka surat di atas juga akan keluar!

 

0 comments:

Post a Comment