Feb 29, 2012

Ringkasan khabar– مختصر في باب الخبر

الخبــــــــــــر

1- الخبر المفرد (الأم كريمة)

2- خبر شبه الجملة (القط تحت الطاولة)

3- الخبر الجملة الاسمية (الموظف أخوه وسيم)

4- خبر الجملة الفعلية (الطالب يجتهد للامتحان)


 

  • 1- Khabar Mufrad = Khabar tunggal (bukan dalam bentuk ayat)
  • 2- Khabar Syibhul Jumlah = Khabar yang mempunyai kata hubung
  • 3- Khabar Jumlah Ismiyyah = Khabar dalam bentuk ayat (dimulai dengan kata nama)
  • 4- Khabar Jumlah Fi’liyyah = Khabar dalam bentuk ayat (dimulai dengan kata kerja)

0 comments:

Post a Comment