Apr 27, 2010

Kertas Peperiksaan Penggal 1 Tingkatan 2, 2010

Ringkasan.

1. Masa 2 ½ Jam

2. Soalan 1:
 Kefahaman. Petikan (dalam bahasa arab), jawab dalam bahasa melayu. Soalan juga dalam bahasa melayu.

3. Soalan 2:
-Bahagian 1 - Kefahaman. Petikan (dalam bahasa arab), jawab dalam bahasa arab. Soalan juga dalam bahasa arab.
-Bahagian 2 - Perkataan seerti
- Bahagian 3 - Perkataan berlawan

4. Soalan 3:
Tukar perkataan (samada Mufrad - Jama' @ Jama' - mufrad)

5. Soalan 4:
Isi tempat kosong dengan kata kerja @ kata nama @ haraf

6. Soalan 5:
Susun perkataan supaya menjadi ayat lengkap

7. Soalan 6 & 7:
Terjemah ayat (samada dari bahasa melayu - bahasa arab @ bahasa arab - bahasa melayu)

8. Soalan 8:
- Bahagian 1 - Lengkapkan ayat (ayat yang dihafal dari buku teks)
- Bahagian 2 - Bariskan ayat ( yang dihafal dari buku teks)

9. Jawab dalam kertas soalan.

10. Jawapan yang memerlukan anda menulis dalam bahasa melayu, hendaklah ditulis dalam tulisan jawi.

11. Markah keseluruhan 100.

Muat turun nota peperiksaan Pengal 1, Tingkatan 2, 2010 untuk soalan jawapan ringkas 
& untuk soalan kefahaman.

0 comments:

Post a Comment